Informacje podstawowe - Zamówienia publiczne CSP

Informacje podstawowe

Komórka organizacyjna realizująca zamówienia publiczne:


ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

bud. nr 41, pok. nr 101/103/108
 

Dane kontaktowe:

ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo

tel. 47 72 55 257
e-mail: zzp@csp.edu.pl 

 

KIEROWNIK  ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH - mgr Anna Maria Baranowska
 

Główny specjalista - Beata Pepłowska

Specjalista - Monika Tokarska

Specjalista - Adam Kostecki

 

 

Dane dotyczące możliwości pobierania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz składania ofert:

a) pobieranie SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego 

b) składanie ofert: osobiście w siedzibie Zamawiającego budynek nr 41 pokój nr 101 bądź za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego z dopiskiem „Zespół Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych”/elektronicznie za pomocą ePUAP

 

Konto bankowe, na które wnosi się wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

 

Nr konta: 83 1010 1010 0070 0913 9120 0000