23/10/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 06.08.2010 godz.11:00

CPV: 391000003

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu kwaterunkowego do budynku nr 5 i 48 na terenie CSP