24/10/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 05.08.2010 godz. 11:00

CPV: 39100000-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu kwaterunkowego do budynku nr 51 na terenie CSP