26/10/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 27.09.2010 godz. 11:00

CPV: 45232130-2; 45111200-0

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kanalizacji deszczowej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.