29/10/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 45000000-7; 45421000-4

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu elewacji i wymianie stolarki okiennej w budynku nr 70 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pliki do pobrania