30/10/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 25.10.2010 godz. 11:00

CPV: 15811100-7,15811400-0,15812100-4,15812200-5

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa pieczywa i ciast do CSP w Legionowie i ZKP w Sułkowicach.