34/10/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 03.11.2010 godz.11:00

CPV: 39.10.00.00-3.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla zadania inwestycyjnego budowy kojców i bud dla psów służbowych na terenie ZKP w Sułkowicach oraz adaptacji budynku nr 70 dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych na terenie CSP w Legionowie