32/10/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 45000000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu obróbek blacharskich na krokwiach, przy otworach okiennych i otworach szkolnych profilami linit oraz impregnacja podestów, przy zadaniu Budowa kojców dla psów służbowych z zapleczem gospodarczym na terenie ZKP w Sułkowicach

Pliki do pobrania