33/10/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostaw 17 sztuk samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej do CSP w Legionowie – zamówienie uzupełniające

Pliki do pobrania