36/10/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 09.11.2010 godz. 11:00

CPV: 39100000-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa pierwszego wyposażenia kwaterunkowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa zespołu strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.