48/10/WŁ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 15.12.2010 godz. 11:00

CPV: 32200000-1

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu specjalistycznego do szkoleń zawodowych „Zwalczanie Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych” jako pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku nr 70 dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych” oraz sprzętu specjalistycznego do prac graficznych dla Wydziału Wydawnictw i Poligrafii