49/10/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 45.00.00.00-7; 45.30.00.00-0; 45.33.00.00-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji stropów i wymianie głównych zaworów wodociągowych i c.o. oraz przyłącza kanalizacyjnego w budynku nr 51 na terenie CSP.

Pliki do pobrania