45/10/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 45.32.10.00-3; 45.33.00.00-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty dodatkowe polegające na zamontowaniu przy segmentach z boksami dla psów zaworów czerpalnych ogrodowych wersja przeciwoblodzeniowa Ø ½” w ocieplanych skrzynkach przy zadaniu pn. Budowa kojców dla psów na terenie ZKP CSP w Sułkowicach

Pliki do pobrania