40/10/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 09.12.30.00-7; 65.21.00.00-8

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa paliwa gazowego do dwóch budynków na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach

Pliki do pobrania