04/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 21.02.2011 godz. 11:00

CPV: 09.30.00.00-2; 65.31.00.00-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie