07/11/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 14.03.2011 godz. 11:00

CPV: 30.10.00.00-0

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa papieru arkuszowego w formacie A4 i A3 na bieżące potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Szkolenia Policji