08/11/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 14.03.2011 godz. 11:00

CPV: 30197630-1;30197600-2;30197644-2

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa papieru offsetowego, kartonu okładkowego, papieru kredowego błyszczącego, tektury introligatorskiej, papieru ksero dla Wydziału Wydawnictw i Poligrafii oraz papieru pakowego dla Wydziału Zaopatrzenia i Transportu.