09/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 07.04.2011 godz. 11:00

CPV: 45000000-7;77320000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj remontu budynku nr 47 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie