10/11/WŁ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 11.04.2011 godz. 11:00

CPV: 32550000-3; 32562100-1

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa wraz montażem aparatów telefonicznych i kabli krosowych światłowodowych