19/11/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 04.05.2011 godz. 11:00

CPV: 30.19.59.00-1, 30.19.50.00-2, 30.19.21.70-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa tablic jako pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie”