22/11/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 06.05.2011 godz. 11:00

CPV: 55321 CPC

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakup usługi żywienia systemem zleconym dla uczestników kursów odbywających się poza bazą logistyczną Centrum Szkolenia Policji