27/11/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 06.06.2011 r. godz. 11:00

CPV: 39.10.00.00-3.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu kwaterunkowego jako pierwszego wyposażenia dla zadań inwestycyjnych: "Budowa zespołu strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie" i "Przebudowa budynku nr 51 – w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na potrzeby Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacją do koordynacji działań i wymiany informacji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012"