21/11/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 03.06.2011 godz. 11:00

CPV: 03.21.21.00-1, 03.22.14.10-3, 03.22.12.70-9, 03.22.12.40-0, 03.22.11.20-3, 03.22.23.21-9, 03.22.21.11-4, 15.31.20.00-8

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji