24/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 15.06.2011

CPV: 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.26.19.10-6, 45.31.23.10-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego budynku nr 2 na terenie ZKP CSP w Sułkowicach