31/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 13.06.2011 godz. 11:00

CPV: 50.70.00.00-2.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie jednego przeglądu i konserwacji klimatyzatorów oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku na terenie Bazy Szkolenia Policji Wodnej Centrum Szkolenia Policji w Kalu

Pliki do pobrania