11/11/WŁ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 20.07.2011 godz. 11:00

CPV: 30214000-2; 30213100-6; 30231100-8; 30232110-8; 31712112-8; 31712113-5; 32531000-4; 30230000-0.

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa i uruchomienie urządzeń końcowych w Centrum Dowodzenia Operacją i Centrum Wymiany Informacji EURO 2012 w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie