33/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 07.07.2011 godz. 9:00

CPV: 45.00.00.00-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego budynku szkoleniowego w Białobrzegach