37/11/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 27.07.2011 godz. 9:00

CPV: 34300000-0, 34350000-5, 34352100-0, 34352200-1, 34411000-1, 34411200-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa części i ogumienia do pojazdów samochodowych osobowych, ciężarowych i motocykli