40/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 04.08.2011 godz. 9:00

CPV: 45000000 – 7, 45111300 – 1, 45300000 – 0, 45310000 – 3, 45330000 – 9, 45410000 – 4

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 40 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pliki do pobrania