44/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 05.08.2011 godz. 9:00

CPV: 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.45.00.00-6.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane instalacyjne polegające na modernizacji rozdzielni niskiego napięcia dwóch stacji transformatorowych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w związku z zabezpieczeniem potrzeb Policji podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012