41/11/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 05.09.2011 godz. 11:00

CPV: 15.11.10.00-9, 15.11.20.00-6, 15.11.30.00-3, 15.13.10.00-5, 15.13.11.30-5, 15.13.11.35-0

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa wędliny, mięsa i konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach

Pliki do pobrania