39/11/WŁ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 01.08.2011 godz. 9:00

CPV: 32552130-7, 32552310-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja modułu wyniesionego MD110 w obiekcie CSP Legionowo wraz z pełną integracją z Systemem Łączności Rządowej stopnia miejscowego