47/11/WŁ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 19.09.2011 godz. 11:00

CPV: 32000000-3

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa urządzeń aktywnych sieci WAN/LAN, ich uruchomienie, konfiguracja oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego, dostawa i konfiguracja routera PE za pośrednictwem, którego możliwe będzie włączenie CSP do infrastruktury OST112, uruchomienie sieci kampusowej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (SCP) na potrzeby: Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, modernizacji budynków internatowych nr 3, 5, 40, 48 CSP