48/11/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 18.08.2011 godz. 11:00

CPV: 30.19.76.30-1, 30.19.76.00-2

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa papieru do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie