45/11/SOINiK - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 08.09.2011 godz.: 9:00

CPV: 85.10.00.00-0

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu zalecanych szczepień ochronnych policjantom i pracownikom Policji