49/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 12.09.2011 godz. 11:00

CPV: 45.00.00.00-7, 45.26.23.30-3, 45.32.00.00-6, 45.44.10.00-0

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane polegające na remoncie stolarki okiennej i drzwiowej oraz murku oporowego w Ośrodku Szkoleniowo - Recepcyjnym w Białobrzegach

Pliki do pobrania