54/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 12.09.2011 godz. 09:00

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45410000-4, 45420000-7 , 45450000-6, 45310000-3 , 45330000-9, 45300000- 0

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 40 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie