46/11/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: Kod CPC - 55321

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakup usługi - żywienie systemem zleconym dla uczestników kursów odbywających się poza bazą logistyczną Centrum Szkolenia Policji

Pliki do pobrania