52/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45330000-9, 45232411-6

Wartość zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych polegających na ustaleniu przyczyn awarii przyłączy kanalizacji sanitarnej i wykonania ich naprawy na terenie Centrum Szkolenia Policji

Pliki do pobrania