57/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 26.10.2011 godz.: 09:00

CPV: 45000000 – 7, 45310000 – 3, 45450000 – 6

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane polegające na remoncie sal dydaktycznych i korytarza budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie