59/11/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 09.12.2011 godz. 11:00

CPV: 44115810-0, 39515100-6, 39560000-5, 98393000-4, 7993000-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa kompletów firan i zasłon wraz z uszyciem oraz karniszy wraz z montażem do pokoi hotelowych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie