53/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 50712000-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie jednego przeglądu i konserwacji klimatyzatorów na terenie Bazy Szkolenia Policji Wodnej w Kalu oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń

Pliki do pobrania