63/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 45000000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 52/11/IR, polegających na wykonaniu robót rozbiórkowych jezdni i jej późniejszej naprawy podczas wymiany kanalizacji sanitarnej – przyłącze budynku nr 2 i nr 3

Pliki do pobrania