64/11/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 45.00.00.00-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 49/11/IR, polegających na zabezpieczeniu murku oporowego

Pliki do pobrania