68/11/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 30.12.2011 godz. 09:00

CPV: 90511000-2

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz terenu Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach

Pliki do pobrania