06/12/KPa - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 05.03.2012 godz. 11:00

CPV: 03200000-3, 03212100-1, 03221112-4, 03221113-1, 03221240-0, 15331142-4

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa warzyw, pieczarek, owoców i ziemniaków do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach

Pliki do pobrania