04/12/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 50.71.20.00-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych GOLD oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku nr 42, zespole strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji oraz budynku gospodarczym przy kojcach na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach

Pliki do pobrania