09/12/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 33.71.19.00-6, 39.83.12.10-1, 39.83.13.00-7, 39.80.00.00-0

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa środków czystości do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pliki do pobrania