11/12/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 18.04.2012 godz. 11:00

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45310000-3, 454100000-4, 45420000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z jego dociepleniem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 35 zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie