17/12/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 20.04.2012 godz. 11:00

CPV: 39100000-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu kwaterunkowego, wraz z rozładunkiem i montażem, stanowiącego wyposażenie akademików nr 4, 5, 40, 48, 51 w związku z przygotowaniami Centrum Szkolenia Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012